พณ.เผยส่งออกพค.+13.2%สูงสุดรอบ52ด.

พณ.เผยส่งออกพค.+13.2%สูงสุดรอบ52ด.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผยการค้าโลกดีส่งออกพค.+13.2%สูงสุดรอบ 52 เดือน ขณะตัวเลข 5 เดือน โต 7.2% มากสุดรอบ 6 ปี

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติการส่งออกของประเทศ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 พบว่า การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 คิดเป็นมูลค่า 19,944 ล้านเหรียญสหรัฐ สูงสุดในรอบ 52 เดือน ในขณะที่การนำเข้า ขยายตัวร้อยละ 18.1 มูลค่า 19,000 เหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 944 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่การส่งออกในช่อง 5 เดือนแรกของปี ขยายตัวร้อยละ 7.2 คิดเป็นมูลค่า 93,264 ล้านเหรียญสหรัฐ การนำเข้าขยายตัวร้อยละ 15.2 คิดเป็นมูลค่า 88,211 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลทำให้ดุลการค้าเกินดุล 5,053 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยปัจจัยที่ทำให้การส่งออกขยายตัวได้ดี คือ การค้าโลกที่เริ่มฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่งผลโดยตรงกับการส่งออกของประเทศไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ที่ร้อยละ 17.6 ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ยังคงเป้าหมายการส่งออกของประเทศในปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 5 เช่นเดิม