ทล.เผยยอดใช้สายด่วน1586พุ่ง111,862สาย

ทล.เผยยอดใช้สายด่วน1586พุ่ง111,862สาย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวง เผย ยอดใช้ 1586 สายด่วนกรมทางหลวง ทะลุ 111,862 สาย ยกระดับการบริการเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของกรม

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าตามที่ กรมทางหลวงได้เปิดสายด่วนกรมทางหลวง1586 ให้บริการประชาชนสอบถาม เส้นทาง สอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผลการดำเนินงานของกรมทางหลวง ตลอดจนเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้เดินทาง รวมถึงเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะต่างๆของประชาชนมายังกรมทางหลวงในปี2560 ระหว่างเดือน 1 มกราคม 2560 - 30 พฤษภาคม 2560 มีประชาชนใช้บริการทั้งสิ้น 111,862 สาย ส่วนใหญ่เป็นการขอคำแนะนำเส้นทางการเดินทาง สภาพการจราจร สอบถามระยะเวลาในการเดินทาง ที่เหลือจะเป็นการแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือเรื่องรถเสียบนทางหลวงบนมอเตอร์เวย์ ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากประชาชนที่เดินทาง ช่วงที่ประชาชนโทรมามากที่สุดจะเป็นช่วงวันหยุดยาวเช่นเทศกาล ปีใหม่ หรือสงกรานต์ รวมถึงวันหยุดยาวที่ประชาชนนิยมเดินทางท่องเที่ยว 

ทั้งนี้นอกจากช่องทางสายด่วนกรมทางหลวงแล้วกรมทางหลวงยังเปิดช่องทางอื่นๆ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อกรมทางหลวง อีกเช่น www.doh.go.th ผ่านเมนูร้องเรียนร้องทุกข์ที่ https://www.facebook.com/departmentofhighway หรือจะเดินทางมาด้วยตนเองที่ศูนย์บริการประชาชนผ่าน แขวงทางหลวง สำนักทางหลวงทั่วประเทศ