วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 22 มิ.ย. 2017