EXIM BANKเปิดตัวสินเชื่อส่งออกทันใจทวีค่า

EXIM BANKเปิดตัวสินเชื่อส่งออกทันใจทวีค่า

EXIM BANKเปิดตัวสินเชื่อส่งออกทันใจทวีค่า
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

EXIM BANK ร่วม บสย. เปิดตัวบริการ สินเชื่อส่งออกทันใจทวีค่า เพิ่มสภาพคล่อง SMEs กู้ได้สูงสุด 2 ล้านบาท ดอกเบี้ย 5%

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ  บสย. เปิดบริการใหม่ สินเชื่อส่งออกทันใจทวีค่า เป็นสินเชื่อหมุนเวียนในช่วงก่อนและหลังการส่งออก วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปีในปีแรก เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเริ่มต้นส่งออกสามารถใช้บริการได้ โดยใช้ บสย. ค้ำประกันร้อยละ 70 ของวงเงินกู้ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายในการสนับสนุน SMEs ซึ่งเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศที่เผชิญปัจจัยเสี่ยงจากสภาพเศรษฐกิจภายนอก และการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และประสบความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยตั้งเป้าผู้ประกอบการใช้บริการ 100-150 ราย วงเงินประมาน 300 ล้านบาท และจะเปิดให้ใช้บริการได้ถึงเดือนมีนาคมปีหน้า โดยเชื่อว่า สินเชื่อดังกล่าวจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านการเงินให้กับผู้ประกอบการได้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook