กกพ.จัดประชุมเรกูเรเตอร์อาเซียนครั้งที่6

กกพ.จัดประชุมเรกูเรเตอร์อาเซียนครั้งที่6
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กกพ. จัดประชุมเรกูเรเตอร์อาเซียน ครั้งที่ 6 ชูประเด็น Towards Smart Regulatio ต่อยอดนโยบาย 4.0

นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)  เปิดเผยว่า กกพ. ได้กำหนดหัวข้อ ประชุมภายใต้ธีม “Towards Smart Regulation” เป็นธีมหลัก ในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 โดยมีเครือข่ายความร่วมมือองค์กรกำกับดูแลภาคพลังงานอาเซียน หรือ ASEAN Energy Regulators’ Network (AERN)  ซึ่งประกอบด้วย องค์กรกำกับดูแลภาคพลังงาน 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว เมียนมา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการหารือ แลกเปลี่ยน ภายใต้ 4 หัวเรื่องหลัก ประกอบด้วย การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) การพัฒนาและบริหารจัดการพลังงานทดแทนให้มีความเสถียร (Firm Renewable Energy) และการพัฒนา Smart Grid และ Smart City เพื่อต่อยอดนโยบาย Thailand 4.0 และ Energy 4.0