ไทยส่งออกไข่ไก่ในเกาหลีใต้คาด2ล.ฟอง/สัปดาห์

ไทยส่งออกไข่ไก่ในเกาหลีใต้คาด2ล.ฟอง/สัปดาห์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผย ไทย ส่งออกไข่ไก่ในเกาหลีใต้ได้แล้ว คาดนำเข้ากว่า 2 ล้านฟองต่อสัปดาห์

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รายงานสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี พบว่า รัฐบาลเกาหลีได้อนุญาตให้นำเข้าไข่ไก่สดจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนไข่สดในตลาด เนื่องจากการแพร่ขยายของไข้หวัดนกในประเทศผู้นำเข้า โดยประเทศไทยได้ยื่นหนังสือแสดงความจำนงในการส่งออกไข่ไก่สดไปยังเกาหลีใต้ โดยผ่านขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระทรวงเกษตรของเกาหลีใต้ได้ประกาศว่า ไข่ไก่สดจากไทยจะส่งออกไปยังเกาหลีใต้ได้ภายในเดือนมิถุนายน ซึ่งนับเป็นครั้งแรก ที่ไข่ไก่สดจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกนำเข้ามาจำหน่ายในเกาหลีใต้ คาดว่าจำนวน 2 ล้านฟองต่อสัปดาห์

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคมเกาหลีใต้ได้นำเข้าไข่ไก่สดจากสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในสหรัฐฯ ทำให้ต้องยุติการนำเข้าลง ประกอบกับราคาของไข่ไก่สหรัฐฯ ใกล้เคียงกับราคาไข่ไก่ของเกาหลีใต้ โดยล่าสุดประเทศที่ได้รับอนุมัติให้ส่งไข่ไก่สดมาจำหน่ายในเกาหลีใต้ได้ มีอีก 6 ประเทศ ได้แก่ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ และสเปน