วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 21 มิ.ย. 2017