คมนาคมเลื่อนพ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย

คมนาคมเลื่อนพ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รมช.คมนาคม เผย เลื่อน บังคับใช้ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ.2560 อย่างไม่มีกำหนด

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า แม้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ.2560 จะมีผลบังคับในอีก 2 วัน หรือ 22 มิถุนายนนี้ ได้เลื่อนออกไปก่อนยังไม่มีกำหนดประกาศชัดเจนเนื่องจากต้องปรับแก้ไขข้อกฎหมายและบทลงโทษในบางประการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและถูกต้อง แต่หลักเกณฑ์ของกฎหมายก็ยังคงเป็นไปตามเดิม ทั้งนี้มาตรการที่ออกมา จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน จากการล่วงล้ำลำน้ำ ทั้งนี้จะเสนอหลักเกณฑ์ งดหรือลดค่าปรับ และลดค่าตอบแทนรายปีที่ต้องจ่ายให้รัฐฯ พร้อมทั้งยืนยันว่าจะะเร่งดำเนินการส่งเรื่องให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชน

อย่างไรก็ตาม ในข้อกำหนดตาม พ.ร.บ.การเดินเรือฉบับที่ 17 ระบุว่าผู้มีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำต้องมาแจ้งสิ่งตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำน้ำต่อกรมเจ้าท่า ภายในวันที่ 22 มิถุนายนนี้ มิฉะนั้น จะถูกปรับในอันตรา 1,000-20,000 บาทต่อตารางเมตร และ จำคุกไม่เกิน 3 ปี