กนอ.พัฒนาศูนย์บริการEEC–TSCครบวงจร

กนอ.พัฒนาศูนย์บริการEEC–TSCครบวงจร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กนอ.เร่งพัฒนาศูนย์ให้บริการอนุมัติอนุญาตแบบ EEC – TSC นำร่องนิคมฯแหลมฉบัง หนุนความความพร้อม สร้างความเชื่อมั่น

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน การจัดระบบการให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านการลงทุนแบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ทั้งในด้านการสอบถาม และให้คำปรึกษาข้อมูลการส่งเสริมการลงทุนการขออนุมัติ อนุญาต และข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ เพื่อประกอบธุรกิจ โดยการจัดตั้งโครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรผู้ประกอบการ EEC (EEC One Stop Service : EEC–TSC) ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกที่จะอำนวยความสะดวกต่อนักลงทุน ที่สนใจเข้ามาลงทุนภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง  ซึ่งกนอ.ได้กำหนดแผนการดำเนินงานจัดตั้ง ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวางระบบข้อมูลการจัดตั้งศูนย์บริการแบบชั่วคราว ให้บริการด้านข้อมูลส่งเสริมการลงทุน และให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน และระยะที่ 2 กนอ.จะเปิดให้บริการแบบครบวงจร ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกระบวนการขั้นตอนการดำเนินธุรกิจแก่นักลงทุนตามภารกิจภายใต้การพัฒนาพื้นที่ EEC ซึ่งคาดพร้อมเปิดให้บริการทั้งระบบ ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรผู้ประกอบการ EEC-TSC ได้ในปี 2561