บี.กริม เพาเวอร์เตรียมเปิดจองIPO

บี.กริม เพาเวอร์เตรียมเปิดจองIPO
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บี.กริม เพาเวอร์ เตรียมเปิดจอง IPO ระดมทุนขยายธุรกิจโรงไฟฟ้า กำหนดช่วงราคา 15.00 - 16.50 บาทต่อหุ้น

นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บี.กริมเตรียมเปิดขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก หรือ IPO 716.9 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 15.00-16.50 บาท โดยคาดว่าบริษัทจะได้เงิระดมทุนประมาณ 9,800 - 10,800 ล้านบาท ซึ่งจะเสนอขายหุ้น IPO ให้บุคคลทั่วไปในวันที่ 3 - 6 กรกฏาคมนี้ และคาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายได้ในวันที่ 7 กรกฏาคม โดยเตรียมเข้าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 19 กรกฏาคมนี้ โดยบริษัทฯมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า SPP และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวน 5,000 เมกะวัตต์ และเพื่อขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมทั้งชำระคืนภาระทางการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ในช่วง 5 ปีนี้ (2560 - 2564) บริษัทฯมีโรงไฟฟ้าทยอยเปิดให้ดำเนินการเชิงพาณิชย์และรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและกำลังพัฒนา โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วอย่างน้อยอีก 15 โครงการ ขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเซกอง 4 ราว 350 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเจรจาเสนอขายไฟฟ้า คาดว่าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ใน 1 - 2 เดือน