แบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล มั่นใจศักยภาพประเทศไทย เฉลิมฉลองเปิดสำนักงานใหญ่นานาชาติในกรุงเทพฯ

แบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล มั่นใจศักยภาพประเทศไทย เฉลิมฉลองเปิดสำนักงานใหญ่นานาชาติในกรุงเทพฯ

แบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล มั่นใจศักยภาพประเทศไทย เฉลิมฉลองเปิดสำนักงานใหญ่นานาชาติในกรุงเทพฯ

     เป็นที่รู้จักมาทั่วโลกมานานกว่า 182 ปี ในนามผู้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชั้นนำของเอเชีย ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดและแบรนด์รังนกแท้ โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเพื่อส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในในโลก ด้วยการลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาท สามารถผลิตแบรนด์ได้ 350 ล้านขวดต่อปีเพื่อส่งออกไปยัง 19 ประเทศทั่วโลก

     แบรนด์มีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 42 ปี บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัท ซันโทรี่ ประเทศญี่ปุ่น ผู้นำธุรกิจธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับความไว้วางใจทั่วโลก ให้ตั้งสำนักงานใหญ่นานาชาติขึ้นในกรุงเทพฯ พร้อมประกาศเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด อย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป และจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยมี นายซาบูโระ โคโก ประธานกรรมการคณะบริหาร บริษัท ซันโทรี่ เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟูดส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และผู้บริหารระดับสูงระดับโลกมาร่วมงานเกือบ 100 คน ณ โรงแรมโอคูระ เพรสทีจ เมื่อวันก่อน


     มร.เก็น ไซโตะ ประธานกรรมการคณะบริหาร ของ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดเผยว่า การก่อตั้งสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯครั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยมีความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจในหลายด้าน และเป็นการแสดงถึงความมั่นใจที่บริษัทฯ มีต่อรัฐบาลและเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้งโครงสร้างทางพื้นฐานทางธุรกิจซึ่งช่วยเอื้ออำนวยในการประกอบธุรกิจที่นี่ การเปิดสำนักงานใหญ่ที่นี่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจคล่องตัวขึ้น มีความร่วมมือใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจในไทย รัฐบาลไทยมีการส่งเสริมบริษัทต่างๆ มาตั้งสำนักงานใหญ่นานาชาติในประเทศไทยรวมทั้งใช้ไทยเป็นฐานผลิตเพื่อการส่งออก ดังเช่นธุรกิจแบรนด์ซุปไก่สกัดและแบรนด์รังนกแท้ของเราที่ได้เติบโต ผลิตและส่งออกจากไทยไปยัง 19 ประเทศทั่วโลก เรามั่นใจว่าแรงงานคุณภาพและมีทักษะของไทยจะได้ประโยชน์อีกมากจากเราต่อไป เรามีความภูมิใจที่ได้ผลิตสินค้าอาหารเสริมที่มีคุณภาพระดับโลกเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนไทยตามเจตจำนงค์ที่แน่วแน่ของบริษัทฯ


     สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ให้การสนับสนุนและการต้อนรับในการก่อตั้งสำนักงานใหญ่นานาชาติในครั้งนี้เป็นอย่างดี ซึ่งการมาตั้งสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยของบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯยังวางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนทางธุรกิจและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการผลิตต่างๆที่จำเป็นเพื่อรักษาความเติบโตที่เพิ่มด้วย สำนักงานใหญ่ของ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แห่งนี้มีผู้บริหารกว่า 40 คน ช่วยวางกลยุทธ์เป็นผู้นำให้กับธุรกิจอาหารเสริมของแบรนด์ทั่วโลก

     ด้วยเหตุที่ประเทศไทยเป็นตลาดหลักของแบรนด์ เมื่อเร็วๆ นี้บริษัทแบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย ได้เพิ่มทีมพนักงานขายเป็นกว่า 900 คน โดยบริษัทฯได้มีการลงทุนในประเทศไทยมากว่า 42 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานที่จังหวัดชลบุรีถึง 3 แห่ง มีพนักงานบริษัทแบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทยรวมทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน

 


[Advertorial]