วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 20 มิ.ย. 2017