พณ.เผยการค้าชายแดนโตดี4ด.ทะลุ3.5แสนล.

พณ.เผยการค้าชายแดนโตดี4ด.ทะลุ3.5แสนล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผยการค้าชายแดนไทย - เพื่อนบ้านขยายตัวดี 4 เดือนทะลุ 3.5 แสนล้านบาท

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการลดอุปสรรคในการส่งออก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวทางการค้า แสวงหาตลาดที่มีศักยภาพ เพื่อขยายฐานการค้าการลงทุน รวมทั้งส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เศรษฐกิจการค้าขยายตัวและเติบโตไปด้วยกัน ซึ่งในปี 2559 การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) มีมูลค่ารวม 1.01 ล้านล้านบาท เป็นการส่งออกมูลค่า 605,000 ล้านบาท นำเข้าประมาณ 407,900 ล้านบาท โดยไทยได้ดุลการค้าประมาณ 197,000 ล้านบาท

และในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีมูลค่าการค้ารวม 354,577 ล้านบาท มูลค่าเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.36 โดยเป็นการส่งออกมูลค่า 222,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.54 และการนำเข้ามูลค่า 132,258 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 4.61 โดยไทยได้ดุลการค้ารวมทั้งสิ้น 90,059 ล้านบาท