กนอ.เปิดท่าเรือสินค้ามาบตาพุดแห่งที่2ก.ค.นี้

กนอ.เปิดท่าเรือสินค้ามาบตาพุดแห่งที่2ก.ค.นี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กนอ.เปิดท่าเทียบเรือสินค้ามาบตาพุดแห่งที่2กค.นี้เชื่อมขนส่งสินค้าชายฝั่งรองรับลงทุนEEC

นายวีรพงศ์  ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ (กนอ.) เปิดเผยว่า ล่าสุดกนอ.ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงคมนาคม ในการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล เพื่อ กนอ.จะสามารถดำเนินการบริหารจัดการและให้บริการท่าเทียบเรือมาบตาพุด (MIT) สำหรับใช้เป็นท่าเรือสาธารณะแห่งที่ 2 ขนาดหน้าท่ายาว ประมาณ 1,024 เมตร ความลึกของหน้าท่า 12.0 เมตร สามารถให้บริการรองรับเรือบรรทุกสินค้าได้สูงสุดถึง 60,000 DWT (Deadweight Tonnage) มีท่าเทียบเรือทั้งหมด 4 ท่า โดยรองรับการขนถ่ายสินค้าประเภทเทกอง เช่น เหล็ก เศษเหล็ก เศษไม้  สินค้าประเภท Oversized Cargo และ ในระยะต่อไปจะรองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการ ประมาณ เดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งจะช่วยรองรับการขนถ่ายสินค้าในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเพิ่มขึ้นได้สูงถึง 7 ล้านตันต่อปี และช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการจากความแออัดในการใช้บริการท่าเทียบเรือสาธารณะบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน และนโยบายประชารัฐ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เป็นศูนย์กลางการขนส่ง และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่การเป็นประเทศการค้าและบริการ  ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนในพื้นที่ EEC และเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนไปยังภูมิภาคของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน