พณ.ชูนวัตกรรมเพิ่มราคาข้าวสนองThailand4.0

พณ.ชูนวัตกรรมเพิ่มราคาข้าวสนองThailand4.0
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ใช้นวัตกรรมเพิ่มราคาข้าว ยกระดับให้เกษตรกรสนองนโยบาย Thailand 4.0

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ศึกษานวัตกรรมข้าวไทย ที่ จังหวัดนครปฐม ว่า กระทรวงพาณิชย์ จะให้การส่งเสริมการค้าข้าวไทย และยกระดับเพิ่มมูลค่าด้วยการใช้นวัตกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายผลักดันประเทศสู่ Thailand 4.0

โดยกรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ที่สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้ประกอบการการค้าข้าวได้ในอนาคต ควบคู่กับการพัฒนาการผลิตที่เน้นการควบคุมปริมาณ โดยปลูกข้าวที่มีคุณภาพดี มีมูลค่าสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  รวมทั้งมีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการแปรรูปผลผลิตข้าวให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศยังกล่าวด่วยว่า จากการจัดงาน “Thailand Rice Convention 2017”  ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถแสดงศักยภาพของไทย ในการเป็นผู้นำการผลิตและค้าข้าวคุณภาพของโลก เชื่อมโยงธุรกิจกับผู้ค้าข้าวจากทั่วโลกได้