ก.พาณิชย์เตรียมเปิดตลาดเคหะประชารัฐ

ก.พาณิชย์เตรียมเปิดตลาดเคหะประชารัฐ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เล็งเปิดตลาดเคหะประชารัฐ ตั้งคณะทำงานร่วมศึกษารูปแบบ นำร่องพัฒนาตลาดเคหะในกทม. ภายในเดือนกันยายนนี้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังหารือร่วมกับผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ว่า ทั้ง 2 ฝ่าย ได้ข้อสรุปร่วมกันจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนา ตลาดชุมชนการเคหะ ที่มีอยู่เดิมยกระดับให้เป็น "ตลาดเคหะประชารัฐ" ให้มีมาตรฐาน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปช่วยเสริมด้วยการนำสินค้าจากผู้ผลิต ตามโครงการธงฟ้าประชารัฐไปจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อให้คนชุมชนเมืองได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกใกล้ตัว รวมทั้งช่วยบริหารจัดการให้เป็น และพัฒนาให้เกิด "ตลาดสดต้นแบบ" คู่ขนานกันไป เพื่อสร้างมาตรฐานและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี อาทิ สินค้าออแกนิค รวมถึงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคในทุกด้าน 

นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงความต้องการของคนในชุมชนเป็นหลัก และสามารถพัฒนาให้ตลาดเป็นแหล่งสร้างรายได้เพิ่มของคนในชุมชนได้ด้วย โดยตั้งเป้าหมาย นำร่องให้เกิดตลาดเคหะประชารัฐ ภายในเดือนกันยายนนี้