ตลท.ประกาศรายชื่อคำนวณดัชนีครึ่งปีหลัง

ตลท.ประกาศรายชื่อคำนวณดัชนีครึ่งปีหลัง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ใช้คำนวณดัชนี SET50 ดัชนี SET100 ดัชนี SETHD และ ดัชนี sSET ช่วงครึ่งปีหลัง 2560

บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะใช้คำนวณดัชนี SET50 ดัชนี SET100 ดัชนี SETHD และ ดัชนี sSET ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 โดยดัชนี SET50 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 7 หลักทรัพย์ อาทิ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC), บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ (BPP), บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA),  โดยหลักทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ในดัชนี SET50 มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมประมาณ 10 ล้านล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 65% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560

ขณะที่ ดัชนี SET100 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 13 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN), บมจ.บีซีพีจี  (BCPG), บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์  (BJC) โดยหลักทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ในดัชนี SET100 มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมประมาณ 12 ล้านล้านบาท คิดเป็น 75% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560

นอกจากนี้ ดัชนี SETHD มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 4 หลักทรัพย์ คือ บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK), บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHBANK) และ บมจ.โรบินสัน (ROBINS) โดยหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SETHD มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ย 4.29 % สูงกว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรวม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.11% ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560 และดัชนี sSET มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 29 หลักทรัพย์ จึงส่งผลให้ดัชนี sSET ประกอบด้วยหลักทรัพย์ทั้งหมด 118 หลักทรัพย์  โดยหลักทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ในดัชนี sSET มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมประมาณ 8 แสนล้านบาท คิดเป็น 5% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560