สมคิดเป็นประธานลงนามรถไฟฟ้าสายสีชมพู,เหลือง

สมคิดเป็นประธานลงนามรถไฟฟ้าสายสีชมพู,เหลือง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองนายกฯสมคิด เป็นประธานลงนาม โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง เอกชนร่วมลงทุน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง ซึ่ง โครงการ ดังกล่าว เป็นโครงการนำร่องตามมาตรการ PPP Fast Track ของรัฐบาลในการเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและสร้างแรงขับเคลื่อนการลงทุนร่วมกับภาครัฐให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐลงทุน ค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสนับสนุนวงเงินลงทุนบางส่วน และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธาค่างานระบบและขบวนรถไฟฟ้า และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลาตามสัญญา 33 ปี 3 เดือน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ

โดยมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย โดยมี กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ ประกอบด้วย บริษัทบีทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) บริษัทซิโน- ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ได้รับคัดเลือก

ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนจากพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดนนทบุรีแล้วจังหวัดสมุทรปราการให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าสายหลักได้