วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 16 มิ.ย. 2017