พณ.ปลดล็อคบัญชี3ให้ต่างชาติทำธุรกิจ

พณ.ปลดล็อคบัญชี3ให้ต่างชาติทำธุรกิจ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ปลดล็อคบัญชี 3 ให้นักลงทุนต่างชาติทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร,โครงสร้างพื้นฐานของประเทศได้

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ปลดล็อค 19 ธุรกิจ โดยถอดออกออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตามกฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับใหม่ สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร และธุรกิจพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ จะช่วยให้ลดภาระค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และ ความยุ่งยากซ้ำซ้อนในการขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐ ทำให้การลงทุนคล่องตัวมากขึ้น ช่วยดึงดูดเงินทุนและผู้มีความสามารถจากต่างประเทศให้สนใจเข้ามาลงทุนส่งเสริมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น

โดยธุรกิจที่ได้ถอดออกทั้ง 19 รายการ แบ่งเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 14 ธุรกิจ เช่น การเป็นตัวแทนของสถาบันการเงิน การนำอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่า  ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์  ธุรกิจบริการเป็นสำนักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจบริการเป็นสำนักงานภูมิภาค  ธุรกิจบริการที่มีส่วนราชการเป็นคู่สัญญา และ  ธุรกิจบริการที่มีรัฐวิสาหกิจเป็นคู่สัญญา