ประมูลข้าว2.2ล้านตันคึก-สต๊อกรัฐหลือไม่ถึง3ล้านตัน

ประมูลข้าว2.2ล้านตันคึก-สต๊อกรัฐหลือไม่ถึง3ล้านตัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอกชน สนใจเข้าร่วมยื่นซองประมูลข้าว 2.2 ล้านตันวันนี้ 21 ราย จากผู้ผ่านคุณสมบัติ 23 ราย ขณะสต๊อกรัฐเหลือไม่ถึง 3 ล้านตัน หมดปีนี้

บรรยากาศการยื่นซองประมูลข้าวสารในสต๊อกรัฐเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ปริมาณ 2.2 ล้านตันในวันนี้ จากผู้ผ่านคุณสมบัติสามารถเข้าร่วมยื่นซองประมูลข้าวได้จำนวน 23 ราย วันนี้มีผู้มายื่นซองประมูลจำนวน 21 ราย โดยในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเปิดซองประมูล เพื่อรับทราบผลการประมูลในเบื้องต้น โดยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ จะแถลงผลการประมูลในเวลา 14.00 น.

อย่างไรก็ตาม โดยข้าวที่นำมาเปิดประมูลในครั้งนี้ อยู่ใน 167 คลัง 30 จังหวัด ประกอบด้วยข้าว 17 ชนิด และสำหรับปริมาณข้าวในสต๊อกรัฐ ขณะนี้ คงเหลือไม่ถึง 3 ล้านตัน มันใจว่าจะสามารถระบายได้หมดภายในปีนี้