วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 15 มิ.ย. 2017