ขสมก.จัดลงนามบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

ขสมก.จัดลงนามบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ขสมก. จัดพิธีลงนามสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E - ticket) นำร่องระบบตั๋วร่วม

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง กรรมการบริหารกิจการองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (15 มิ.ย.) จะมีพิธีลงนามสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ (E - ticket) ระหว่างองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กับ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งการนำระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้บนรถโดยสารประจำทางของ ขสมก.  ถือเป็นรถสาธารณะนำร่องภายใต้โครงการรบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ที่จะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าโดยสาร และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สำหรับพนักงานเก็บค่าโดยสารในช่วงปีแรกยังคงต้องทำหน้าที่แนะนำการใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้โดยสาร แต่ปีต่อไปจะมีการปรับลดจำนวนลง โดย ขสมก. มีโครงการปรับเปลี่ยนหน้าที่เป็นพนักงานขับรถโดยสาร หรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอื่น ซึ่งพิจารณาจากความรู้ความสามารถของพนักงาน และไม่มีการให้ออกจากงานแต่อย่างใด  

นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวจะทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์เพียงใบเดียวสามารถใช้เชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆได้ทุกระบบ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าระบบซ้ำซ้อน คาดว่าเมื่อ ขสมก. ติดตั้งระบบแล้วเสร็จ จะสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และช่วยจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น