พณ.เล็งเปิดให้เอกชนยื่นตั้งตลาดกลางข้าวสาร

พณ.เล็งเปิดให้เอกชนยื่นตั้งตลาดกลางข้าวสาร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเปิดกว้างให้เอกชน ยื่นข้อเสนอ โครงการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสาร ภายในเดือนนี้ หรือ เดือนหน้า

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยความคืบหน้า โครงการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสารในไทยเป็นครั้งแรก ว่า จะมีการเปิดกว้างให้เอกชนที่สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอในการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสารได้ภายในเดือนนี้ และ อย่างช้าภายในเดือนหน้า เพื่อเป็นไปตามแผนที่รัฐบาล ต้องการให้เปิดดำเนินการตลาดกลางข้าวสารให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

โดยที่ผ่านมาทางกรมการค้าภายใน ได้ลงพื้นที่ของภาคเอกชนไปแล้ว 4 แห่ง ประกอบด้วยตลาดไท ,ตลาดต่อยอด, พื้นที่ของบริษัทปทุมไรซ์มิลล์ จ.ปทุมธานี และ พื้นที่ขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ราษฎร์บูรณะ โดยงบประมาณเบื้องต้นที่คาดว่าจะใช้ในโครงการ อยู่ที่ 100 ล้านบาท แต่ในปีแรก คาดว่าจะใช้ เพียงบางส่วน ขึ้นอยู่กับ ขนาดของโครงการ 

อย่างไรก็ตาม หากมีการตั้งตลาดกลางค้าข้าวสารขึ้นจะทำให้ทั้งผู้ส่งออก,กลุ่มโรงสีข้าว,และกลุ่มเกษตรกร มีโอกาสในการพบผู้ซื้อโดยตรง ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างความเข็มแข็งตามนโยบาย local  economy