ฉัตรชัยสั่งกยท.บินถกอินโดฯมาเลย์ดูส่งออกยาง

ฉัตรชัยสั่งกยท.บินถกอินโดฯมาเลย์ดูส่งออกยาง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รมว.เกษตรฯ สั่ง ผู้ว่า กยท. บินถก อินโดนีเชีย มาเลเซีย หาแนวทางส่งออกยางพาราร่วมกัน พร้อมตั้งคณะทำงานดูแลข่าวบิดเบือนฉุดราคายาง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงมาตรการแก้ปัญหาสถานการณ์ราคายางพาราและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยระบุว่า คณะรัฐมนตรี  มีมติอนุมัติขยายระยะเวลา 4 โครงการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ราคายางมีความผันผวน จากเดิมที่จะสิ้นสุดโครงการภายในปีนี้ ทั้งโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยางรายย่อยครัวเรือนละ 1,500 บาทต่อไร่ไม่เกิน 15ไร่ต่อครัวเรือน การสนับสนุนสินเชื่อให้กับสถาบันเกษตกรชาวสวนยางวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท เป็นต้น โดยแต่ละโครงการจะสิ้นสุดในปี 2562-2563 ตามความเหมาะสม

ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการให้ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เดินทางหารือร่วมกับ 3 ประเทศที่ผลิตยางรายใหญ่ ประกอบด้วยอินโดนีเชีย มาเลเซีย รวมถึงไทย เพื่อกำหนดแนวทางลดปริมาณการส่งออกร่วมกันและการสร้างตลาดการซื้อ-ขายยางจริงภายในสัปดาห์นี้ให้ได้ข้อสรุปชัดเจน และในช่วงบ่ายของวันนี้ได้เชิญ 8 หน่วยงานเข้าหารือเพื่อนำผลิตภัณฑ์จากยางพารามาใช้ในประเทศมากขึ้นลดการพึ่งพิงการส่งออก

พร้อมกันนี้ ในวันนี้จะมีการลงนามตั้งคณะทำงานขึ้นมาควบคุมดูแลตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542 เพื่อแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข่าวสารปัญหาการกักตุนสินค้าหรือ การทุบราคายาง ให้ข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริง