จัดงบฯเฉียด1,000 ล. จ้างนักศึกษาสำรวจคุณสมบัติคนจนรอบ 2

จัดงบฯเฉียด1,000 ล. จ้างนักศึกษาสำรวจคุณสมบัติคนจนรอบ 2

จัดงบฯเฉียด1,000 ล. จ้างนักศึกษาสำรวจคุณสมบัติคนจนรอบ 2
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ครม. อนุมัติงบ 971 ล้านบาท จ้างนักศึกษา 7 หมื่นคน สำรวจคุณสมบัติคนจน 14 ล้านราย รอบสอง คาดตรวจสอบหลักเกณฑ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ก.ค.60


นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 60 ว่า ครม.มีมติเห็นชอบรายงานความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 โดยมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 14,180,336 คน หลังจากนี้กระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน ได้แก่ กรมการปกครองและกรมที่ดิน กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงินจากประชาชน คาดว่าจะตรวจสอบหลักเกณฑ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ก.ค.60

นอกจากนี้ยังอนุมัติงบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินปี 60 วงเงิน 971 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าดำเนินการว่าจ่างนักศึกษาจำนวน 7 หมื่นคน เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ส.ค.60