มติครม.แต่งตั้งรอง3หน่วยงานก.คมนาคม

มติครม.แต่งตั้งรอง3หน่วยงานก.คมนาคม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะรัฐมนตรีมีมติตั้งรอง 3 หน่วยงานดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชกระทรวงคมนาคมทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง นายสราวุธ ทรงศิวิไล รองอธิบดีกรมทางหลวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและนางอัมพวัน วรรณโก รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งดำรงตำแหน่งดังกล่างจะมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป