ครม.อนุมัติสินเชื่อให้ผู้ประกอบการยางหมื่นล้านบาท

ครม.อนุมัติสินเชื่อให้ผู้ประกอบการยางหมื่นล้านบาท
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุม ครม. ต่ออายุมาตรการสร้างเสถียรภาพราคายางพาราสิ้นสุดปี 63 พร้อมอนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุมมีเห็นชอบตามคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรือ กนย. เสนอต่ออายุมาตรการ เพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางพาราใน โดยขยายระยะเวลาคืนเงินกู้วงเงิน 28,174 ล้านบาท จากเดิมที่หมดอายุ 31 พฤษภาคม 2560 เป็น 31 พฤษภาคม 2563 และอนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลา พฤษภาคม 2560- เมษายน 2562 ซึ่งมาตรดังกล่าวจะช่วยดูดซับยางจากระบบได้ร้อยละ 20 ของผลผลิตน้ำยางข้น 2 แสนตัน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบจัดตั้งโครงการจัดตั้งบริษัท โครงข่ายบอร์ดแบรนด์แห่งชาติ จำกัด หรือ NBN Co และโครงการจัดตั้งบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้ออินเทอร์เน็ต จำกัด หรือ NGDC Co ของบริษัททีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม เพื่อนำธุรกิจที่ทับซ้อนกันมาบริหารร่วมกัน