วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 13 มิ.ย. 2017