รถไฟแจงประมูลทางคู่5เส้นทางย้ำเปิดกว้าง

รถไฟแจงประมูลทางคู่5เส้นทางย้ำเปิดกว้าง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การรถไฟฯ ชี้แจงเงื่อนไขการประกวดราคาในโครงการประมูลรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง ย้ำ เปิดกว้าง โปร่งใส ยุติธรรม

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกรณีข้อวิจารณ์เงื่อนไขการประกวดราคาในโครงการประมูลรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง ส่อล็อคสเปคไม่เปิดช่องให้ผู้รับเหมาทั่วไปยื่นประมูล เนื่องจากทีโออาร์ระบุผู้รับเหมาต้องผ่านงานก่อสร้างรถไฟ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 730 ล้านบาท จากประเด็นดังกล่าวขอชี้แจงว่า ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้มีผลงานก่อสร้างทางรถไฟมีมูลค่าการก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 730 ล้านบาท หรือ ผลงานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟหรือรถไฟฟ้ามีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 560 ล้านบาท และผลงานติดตั้งระบบรางรถไฟหรือรถไฟฟ้ามีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 170 ล้านบาทนั้น เนื่องจากงานโครงการนี้เป็นการก่อสร้างทางรถไฟ จึงต้องกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างทางรถไฟมาก่อน ตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาของ กวพ. และตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร กวพ1204/ว 11441

อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่าการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ และเปิดกว้างให้มีผู้เข้าแข่งขันได้มากราย มีความโปร่งใส ยุติธรรม และในขณะเดียวกันก็เป็นการรับประกันความสำเร็จของผลงานทั้งด้านคุณภาพและระยะเวลาก่อสร้าง