กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งพัฒนาสินค้าOTOP

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งพัฒนาสินค้าOTOP
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งพัฒนาสินค้า OTOP สร้างรายได้ให้ท้องถิ่น ตั้งเป้าผลักดันเพิ่มมูลค่าตลาดสินค้าโอทอป 100,000 ล้านบาท

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ทางกรมฯ ได้คัดเลือก Best OTOP  77 experience จากที่เข้าร่วมให้คัดเลือกกว่า 2,000 รายการทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสินค้าโอทอปที่มีเอกลักษณ์ จากแต่ละชุมชนเพื่อให้เป็นสินค้าที่โดดเด่นประจำแต่ละจังหวัดและนำไปขยายตลาดสู่ห้างสรรพสินค้าตลอดจนต่างประเทศซึ่งจะเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

โดยตั้งเป้าหมายว่าจากการร่วมมือในการผลักดันสินค้าโอทอปของไทย จะเพิ่มมูลค่าให้แก่ตลาดสินค้าโอทอปไทยถึงระดับ 100,000 ล้านบาท ตามเป้าหมายของรัฐบาลภายในปีนี้ ซึ่งปัจจุบันจากข้อมูลการลงทะเบียนของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พบว่า ในช่วงปี 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2560 มีผู้ประกอบการโอทอปมาลงทะเบียนแล้วกว่า 49,585 ราย โดยร้อยละ 30.9 เป็นกลุ่มของตกแต่งและของที่ระลึกรองลงมาร้อยละ 30.5 เป็น กลุ่มอาหารหลักกลุ่มผ้าเครื่องแต่งกาย อีกร้อยละ 22 ส่วนกลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารมีอยู่กว่าร้อยละ 12.46 และกลุ่มเครื่องดื่มมีอยู่ร้อยละ 4.12