ธนวรรธน์ ชี้ มุกดาหารควรมีสนามบิน

ธนวรรธน์ ชี้ มุกดาหารควรมีสนามบิน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'ธนวรรธน์' หนุน สร้างสนามบินมุกดาหาร ดันท่องเที่ยว โลจิสติกส์ เชื่อมโยงอาเซียน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าว ถึงทิศทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ มุกดาหาร ตาก หนองคาย นครพนม ว่า มุกดาหารถือเป็นจังหวัดในพื้นที่ ที่มีที่ตั้งสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการเป็นประตูการค้าสู่อาเซียนได้ โดยเห็นว่ามุกดาหารมีความจำเป็นต้องมีสนามบินภายในจังหวัด เพื่อที่จะใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคม ทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุกดาหารถือเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังดานังและสะหวันนะเขต โดยในพื้นที่ของมุกดาหารนั้น ถือว่ายังคงสามารถเติบโตได้ด้วยตนเองตามศักยภาพ โดยมีจุดแข็งในด้านของทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนอยู่กึ่งกลางตามแนวทางเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจระเบียงตะวันออกและตะวันตก