วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 12 มิ.ย. 2017