เอกชนขานรับAPiลุยข้าวไทยด้วยนวัตกรรม

เอกชนขานรับAPiลุยข้าวไทยด้วยนวัตกรรม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผยเอกชนขานรับสถาบัน APi ขับเคลื่อนข้าวไทยยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรม

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (Institute for Agricultural Product Innovation : APi) ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมงาน “Thailand Rice Convention 2017” ที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการค้าด้วยการพัฒนาข้าวด้วยนวัตกรรม ส่งเสริมการแปรรูปข้าวให้เป็นสินค้าเชิงพาณิชยที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่ภาคส่วนต่างๆได้

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดแสดงบทบาทหน้าที่ของสถาบัน APi ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าสถาบันฯ APi จะเป็นหน่วยงานในการประสานแก้ไขปัญหา ลดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ ข้าวไทยได้ดีขึ้น