ปณท แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบขนส่ง

ปณท แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบขนส่ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ไปรษณีย์ไทย แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยในระบบขนส่ง พร้อมย้ำ “วัตถุอันตราย” ห้ามส่ง หากตรวจพบมีโทษสูง

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า สำหรับมาตรการความปลอดภัยและป้องกันการลักลอบฝากส่งสิ่งของต้องห้ามและผิดกฎหมายนั้น ไปรษณีย์ไทยได้มีประกาศแจ้งผู้ใช้บริการรับทราบประเภท/ชนิดสิ่งของต้องห้ามและผิ ดกฎหมายภายในที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้บริการให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งในการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ เพื่อป้องกันการส่งสิ่งของผิดกฎหมายเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์ 

นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยในการฝากส่งสิ่งของอีกทางหนึ่ง และนำเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดแบบตรวจโลหะมาใช้ในที่ทำการไปรษณีย์ และเครื่อง X-Ray มาใช้ในศูนย์ไปรษณีย์ทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ การฝากส่งวัตถุระเบิดผ่านทางไปรษณีย์นั้น เป็นการกระทำที่ “ผิดกฎหมาย” และผู้กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยสิ่งของต้องห้ามในการฝากส่งทางไปรษณีย์มีดังนี้ 1. สัตว์มีชีวิต 2. สิ่งเสพติด 3. สิ่งลามกอนาจาร หรือสิ่งที่มีถ้อยคำ เครื่องหมาย ลวดลาย หยาบช้า 4. วัตถุระเบิด อุปกรณ์ระเบิดที่มีแรง และไม่มีแรงระเบิด ปลอกกระสุน หรือสิ่งคล้ายคลึง 5. วัตถุไวไฟ 6. วัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องหุ้มห่อป้องกัน 7. สิ่งโสโครกหรือสิ่งมีพิษ อาจทำให้เกิดอันตรายแก่เจ้าพนักงาน 8. ธนบัตร 9. สิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลี ยนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์

สำหรับการฝากส่งสิ่งของเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์ทางอากาศนั้น ยังมีรายชื่อสิ่งของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศเพิ่มเติมอีก 4 ชนิดดังนี้ 1. สารออกซิไดซ์และออร์แกนิกเปอร์ ออกไซด์ 2. ก๊าซหรือกระป๋องสเปรย์ 3. สารกัดกร่อน และ 4. วัตถุและสารต้องห้ามในการขนส่งทางอากาศ อาทิ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งแบตเตอรี่ โดยหากมีการตรวจพบการฝ่าฝืน จะมีโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 80,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ