ส.เรือไทยพบรมช.คมนาคมนโยบายพัฒนาท่าเรือ

ส.เรือไทยพบรมช.คมนาคมนโยบายพัฒนาท่าเรือ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมเรือไทยเข้าพบ รมช.คมนาคม ขอความชัดเจนนโยบายพัฒนาท่าเรือกรุงเทพก่อนหมดสัญญาสัมปทานปี 2563

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ภายหลังที่หอการค้าและสมาคมเรือไทย เข้าพบว่า ทางสมาคมเจ้าของเรือไทย ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าได้เข้าพบเพื่อขอความชัดเจน เกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของท่าเรือกรุงเทพ ก่อนที่จะหมดสัญญาสัมปทานในปี 2563 โดยทางผู้ประกอบการได้สอบถามถึงความชัดเจนว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยและกระทรวงคมนาคมมีแผนที่จะปรับปรุงการบริหารงานอย่างไรบ้าง เพื่อที่ทางสมาคมจะได้เตรียมความพร้อม

ทั้งนี้ ตามแผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคมนั้นการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะมีการปรับปรุงการให้บริการท่าเรือ โดยได้มีการวางแผน 1 ท่าเรือจะมีเอกชนที่ให้บริการเพียง 2 รายเท่านั้นจากเดิมที่ 1 ท่าเรือมีการให้บริการถึง 3 ราย เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่ครอบคลุมและทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นทางการท่าเรือจะต้องจัดทำแผนรานละเอียดให้ชัดเจน และเตรียมเปิดประมูลล่วงหน้า 1 ปี ในการสรรหาเอกชนเข้ามาบริหารท่าเรือตาม พรบร่วมลงทุน พ.ศ.2535 ก่อนหมดสัญญาสัมปทานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้การท่าเรือฯจัดทำแผนรายละเอียดให้ชัดเจนและนำกลับมาเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาหลังจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และดำเนินการตามแผนงานต่อไป