กรมศุลฯเปิดตัวพันธมิตรลดปัญหานำเข้าส่งออก

กรมศุลฯเปิดตัวพันธมิตรลดปัญหานำเข้าส่งออก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมศุลกากร เปิดตัวโครงการ 'พันธมิตรศุลกากร' ลดปัญหาการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และสร้างความชัดเจนโปร่งใส

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า ปัจจุบันกรมศุลกากรกำลังดำเนินการปฏิรูปกระบวนการทำงานด้านศุลกากรให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความคล่องตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้เป็นไปตามมาตรฐานศุลกากรโลก อันเป็นการก้าวเข้าสู่ Customs 4.0 จึงได้จัดทำโครงการ "พันธมิตรศุลกากร" (Customs Alliances) เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างภาคเอกชนกับกรมศุลกากร ในการให้คำแนะนำติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาและสร้างความชัดเจน ลดข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ ทั้งปัญหาเชิงนโยบายและปัญหาหน้างานปกติ อาทิ พิธีการศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร ราคา ถิ่นกำเนิด กฎหมายศุลกากร สิทธิประโยชน์ และปัญหาอื่น และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินพิธีการทางศุลกากร ตลอดจนได้นำ 12 มาตรการสำคัญมาเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินงาน อันเป็นการสร้างความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการ โดยโครงการนี้ในระยะแรกเริ่มนำร่องกับ 8 กลุ่มพิกัดที่พบปัญหาสินค้าที่มีการนำเข้าและส่งออกมากสุด