พณ.รับมีผลกระทบส่งสินค้าผ่านแดนกาตาร์

พณ.รับมีผลกระทบส่งสินค้าผ่านแดนกาตาร์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ติดตามกรณีกาตาร์ใกล้ชิด รับมีผลกระทบการขนส่งสินค้าผ่านแดนของไทย

จากกรณี 6 ชาติอาหรับ ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศกาตาร์ รวมทั้งปิดพรมแดนทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้รับรายงานจากสำนักงาน ส่งเสริมการค้าฯ ณ เมืองดูไบ ถึงผลกระทบต่อการค้าของไทยเบื้องต้น คือ การขนส่งสินค้าทางถนนผ่านทางดูไบไปกาตาร์จะไม่สามารถทำได้ แต่การส่งสินค้าทางอากาศจากประเทศไทยมายังกาตาร์ยังทำได้โดยใช้สายการ บิน Qatar Airways ซึ่งบินตรงระหว่างกรุงเทพฯไปกรุงโดฮา และหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป การส่งออกของ ไทยไปยังกาตาร์จะต้องส่งตรงเข้า Doha Port แทนการส่งผ่านดูไบ ในเบื้องต้น สินค้าไทยที่ส่งออกไปกาตาร์ ที่ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ได้แก่ อัญมณี และผักผลไม้สด ซึ่งส่วนใหญ่ใช้การขนส่งทางอากาศเป็นหลักอยู่แล้ว แต่การขนส่งทางถนน ทั้ง เครื่องปรับอากาศและตู้เย็น อาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เพราะปัจจุบันใช้การขนส่งผ่านแดน จากดูไบ

โดยการค้าระหว่างไทย กับกาตาร์ ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ ไทยส่งสินค้าตรงไปยังกาตาร์มีมูลค่า 102 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 21.43 โดยสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกประกอบด้วย อัญมณี , รถยนต์ , เครื่องปรับอากาศ , อาหารทะเลกระป๋อง และตู้เย็น