ครม.ให้ขสมก.กู้ 1,777ล.เสริมสภาพคล่องเมล์ฟรี

ครม.ให้ขสมก.กู้ 1,777ล.เสริมสภาพคล่องเมล์ฟรี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ขสมก. กู้เงินเสริมสภาพคล่องทำรถเมล์ฟรี 1,777 ล้านบาท พร้อมอนุมัติสร้างทางด่วนเส้นทางโครงการทางพิเศษพระราม 3 - ดาวคะนอง

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง ในการดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน หรือ รถเมล์ฟรี วงเงิน 1,777 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 995 ล้านบาท และค่าเหมาซ่อม 781 ล้านบาท พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้กำชับให้ ขสมก. ปรับปรุงการของบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เพราะการใช้กู้เงินดำเนินโครงการดังกล่าวจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยได้มากกว่าร้อยละ 4-5 หรือคิดเป็นวงเงิน 6.7 ล้านบาทต่อเดือน แทนการใช้วงเงินงบประมาณ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติให้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการก่อสร้างทางด่วนเส้นทางโครงการทางพิเศษพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอก กรุงเทพด้านตะวันตก วงเงินลงทุน 31,244 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินเวนคืนชดเชยโดยรัฐบาลอุดหนุน 807 ล้านบาท และวงเงินในการก่อสร้างโครงการ 30,437 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่มาจากการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ Thailand future fund ที่ได้มีการอนุมัติการดำเนินการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา 

 

ครม.เร่งทำความเข้าใจปัญหาหนี้นอกระบบ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้รับรายงานว่า ประชาชนได้ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ในที่ประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รายงานว่าในขณะนี้ทางกระทรวงการคลังได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือแก้ไขหนี้นอกระบบให้กับประชาชน โดยมีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยหนี้ ซึ่งประชาชนที่ต้องการแก้ไข้ปัญหาดังกล่าวสามารถติดต่อผ่านธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ที่ผ่านมาประชาชนอาจยังไม่รู้ข่าวสารเท่าที่ควร โดยรัฐบาลจะเร่งประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบทั่วประเทศ