กสท.ทำความเข้าใจผู้ผลิตเนื้อหาบนYouTube

กสท.ทำความเข้าใจผู้ผลิตเนื้อหาบนYouTube
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะอนุกรรมการ OTT เดินหน้าทำความเข้าใจกลุ่มผู้ผลิตเนื้อหาบน YouTube ที่มีผู้ติดตามเกินล้าน เพื่อหารือความร่วมมือพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลการเสนอเนื้อหา ที่เหมาะสมออกสู่สังคม

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสท. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over The Top เปิดเผยภาย หลังประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการ OTT ที่เผยแพร่เนื้อหาผ่าน Youtube Chanel ว่า กสทช.ได้เชิญผู้ประกอบการกลุ่มย่อยในการให้บริการ OTT กับผู้ดูแล Youtube Chanel ที่มีผู้ติดตามสูงสุดเกิน1ล้านราย จำนวน 100 ช่องแรกของประเทศไทย มาหารือแนวทางการเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม และแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นการให้บริการ โดย ผู้ดูแล YouTube ได้เสนอให้กสทช. ดูแลและส่งเสริมบริการ OTT บนแพลตฟอร์มของ YouTube โดยเฉพาะเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ และการแชร์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไปสู่ประชาชนในวงกว้าง ที่ส่งผล ในทางลบต่อสังคม รวมถึงสิทธิเสรีภาพในการผลิต และนำเสนอเนื้อหารายการเพื่อส่งเสริมให้บริการ OTT เป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ สร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการในการผลิตเนื้อหา 

นอกจากนี้ให้มีการแยกเนื้อหาที่เป็นภัยต่อสังคม ออกจากระบบ OTT ด้วย อย่างไรก็ตาม ทางคณะอนุกรรมการฯกสทช. ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้ผู้ประกอบการได้รับทราบ โดยยืนยันว่าในเรื่องการกำกับดูแล OTT นั้นจะคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและจะไม่เป็นการสร้าง ภาระหรือข้อจำกัดต่อผู้ให้บริการ OTT อย่างแน่นอน โดยสำนักงานกสทช. จะทำหน้าที่ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ระบบและการให้บริการ OTT เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนและเป็นเวทีที่ก่อให้เกิดสิ่งสร้างสรรค์ต่อไป