พณ.ร่วมพัฒนาร้านค้าประชารัฐหนุนศก.ฐานราก

พณ.ร่วมพัฒนาร้านค้าประชารัฐหนุนศก.ฐานราก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์จับมือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พัฒนาร้านค้าประชารัฐ ตั้งเป้า 19,000 ร้านภายในปีนี้ หนุนเศรษฐกิจฐานรากขยายตัว

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการขับเคลื่อนร้านค้าชุมชนที่มีอยู่ 19,000 ร้านค้า ให้เป็นร้านค้าประชารัฐ โดยคัดเลือกร้านค้าชุมชนเพื่อนำมาพัฒนาเป็นร้านค้าต้นแบบให้ได้ 10,000 ร้านค้า ภายใน 2 เดือนนี้ และสิ้นปีจะต้องมีร้านค้าชุมชนที่เข้มแข็งไม่ต่ำกว่า 19,000 ร้านค้า หรือ 1 ใน 4 จากจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 80,000 หมู่บ้าน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปให้ความรู้ ช่วยพัฒนาร้านค้าชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้หมุนเวียนเฉลี่ย 1-2 แสนบาทต่อเดือนต่อร้าน ทำให้เศรษฐกิจชุมชนขยายตัว โดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังมีร้านค้าประชารัฐ คือจะทำให้ชุมชนมีสถานที่จำหน่าย ทั้งสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน สินค้าโอท็อป และสินค้าจากโครงการธงฟ้าประชารัฐ ทำให้เศรษฐกิจชุมชนขับเคลื่อน เกษตรกร และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น