กสทช.-กฟน.ร่วมนำสายสื่อสารลงดิน5ถนนหลีก

กสทช.-กฟน.ร่วมนำสายสื่อสารลงดิน5ถนนหลีก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กสทช. ร่วมกับ กฟน. เดินหน้านำสายสื่อสารลงดิน ใน 5 เส้นทางหลัก ถนนโยธี-เพชรบุรี-ศรีอยุธยา-ราชปรารภ-พระรามที่ 1

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ สำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. จัดทำโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ระบบกระแสไฟฟ้ามีเสถียรภาพ ทัศนียภาพสวยงาม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เริ่มดำเนินการด้วยความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง ใน 5 เส้นทาง ประกอบด้วย 

1.ถนนศรีอยุธยา เริ่มดำเนินการหักเสาไฟฟ้าวันที่ 1-4 มิ.ย. 2560 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรื้อถอนสายไม่ใช้งานออกภายในวันที่ 16 มิ.ย. 2560 

2.ถนนโยธี  17-18 มิ.ย. 2560 รื้อถอนสายไม่ใช้งานออกภายในวันที่ 25 มิ.ย. 2560

3.ถนนเพชรบุรี เริ่มดำเนินการหักเสาและรื้อสายไม่ใช้งานออกภายในวันที่ 15 ก.ค. 2560 

4.ถนนราชปรารภ หักเสาไฟฟ้า 1 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป

5.ถนนพระรามที่ 1 เริ่มดำเนินการหักเสาไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2560 เป็นต้น

ทั้งนี้ กสทช. จะให้ความร่วมมือสนับสนุนและประสานงานผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในการนำสายสื่อสารลงดิน พร้อมกำกับดูแลอัตราค่าเช่าท่อร้อยสายให้เป็นธรรมสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ประชาชนอาจได้รับความไม่สะดวกในการใช้บริการโทรคมนาคมและการเดินทางบ้างในช่วงเวลาดำเนินการ