สศก.เผย4ด.แรกส่งออกสินค้าเกษตร+8.5%

สศก.เผย4ด.แรกส่งออกสินค้าเกษตร+8.5%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยช่วง 4 เดือนแรกส่งออกสินค้าเกษตรแตะ 4.34 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.5% ขณะดัชนีรายได้เกษตรกรพุ่ง 30%

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรของไทยในตลาดโลกในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 มกราคม ถึง เมษายน มีมูลค่าการค้ากว่า 595,000 ล้านบาท โดยการส่งออกมีมูลค่า 434,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 การนำเข้ามีมูลค่า 161,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 และได้เปรียบดุลกว่า 273,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 โดยการส่งออกที่สำคัญมาจากตลาด ญี่ปุ่น จีน สหรัฐ และอาเซียน ซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญประกอบด้วย ยางพารา ข้าว มันสำปะหลัง เนื้อไก่ ผลไม้ และอาหารแปรรูป

ขณะที่แนวโน้มดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนเมษายน 2560 พบว่าอยู่ที่ระดับ 144.05 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 30.94 โดยเพิ่มขึ้นจากรายได้เนื่องจากในปีที่ผ่านเกษตรกรได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง