ทีโอทีส่งมอบถนนดิจิทั3,000หมู่บ้านงวดที่1

ทีโอทีส่งมอบถนนดิจิทั3,000หมู่บ้านงวดที่1
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ทีโอที ส่งมอบถนนดิจิทัลครบ 3,000 หมู่บ้านงวดที่ 1 ทั่วประเทศแล้ว ย้ำ เน็ตประชารัฐเป็นโครงการสำคัญสู่ไทยแลนด์ 4.0

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายให้ ทีโอที เป็นผู้ดำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) โดยขณะนี้ ทีโอที ได้ติดตั้งขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงงวดที่ 1 ครบตามเป้าหมายแล้วกว่า 3,000 หมู่บ้าน รวมถึงการจัดจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการหมู่บ้านละ 1 จุดให้บริการที่ระดับความเร็วรับ/ส่งไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps ทั่วประเทศ แบ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,835 หมู่บ้าน ภาคเหนือ 587 หมู่บ้าน ภาคใต้ 449 หมู่บ้าน ภาคกลาง 292 หมู่บ้าน และภาคตะวันออก 211 หมู่บ้าน 

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายครบทั้ง 24,700 หมู่บ้านภายในสิ้นปี 2560 นี้ โดยส่วนที่เหลือจำนวน 21,601 หมู่บ้าน ทีโอที จะดำเนินการส่งมอบในเดือนมิถุนายน จำนวน 2,800 หมู่บ้าน เดือนกันยายน 8,200 หมู่บ้าน และเดือนธันวาคม 10,601 หมู่บ้าน และเมื่อติดตั้งขยายครบทั้งโครงการฯ จะเป็นการกระจายความเจริญและสร้างโอกาสครั้งสำคัญให้กับชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้าน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้เข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพการศึกษา การสาธารณสุข และการเข้าถึงบริการของภาครัฐของประชาชนและชุมชน