พาณิชย์จับตาราคาน้ำมันกระทบเงินเฟ้อ

พาณิชย์จับตาราคาน้ำมันกระทบเงินเฟ้อ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ จับตาราคาน้ำมันกระทบเงินเฟ้อ ครึ่งปีแรกอาจโตไม่ถึง 1% คาดกรอบน้ำมันดิบดูไบ 50-60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

นางสุรีย์พร สหวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือ อัตราเงินเฟ้อในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ขยายตัวติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ 14 เดือน ที่ร้อยละ 0.04 นั้น อาจส่งผลทำให้ อัตราเงินเฟ้อในช่วงครึ่งปีแรก ขยายตัวไม่ถึงร้อยละ 1 โดยอาจขยายตัวอยู่ที่ ร้อยละ 0.8-0.9 ในขณะที่เงินเฟ้อครึ่งปีหลังยังต้องจับตาปัจจัยในเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกเป็นสำคัญ เพราะหากราคาน้ำมันมีการปรับราคาสูงขึ้น หลังจากกลุ่มโอเปกมีการประกาศลดกำลังการผลิตจะส่งผลต่อราคาน้ำมันจำหน่ายปลีกในประเทศให้ปรับตัวสูงขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากน้ำมันมีน้ำหนักในการคำนวณอัตราเงินเฟ้อค่อนข้างสูง โดยกระทรวงพาณิชย์ คาดว่าราคาน้ำมันดิบดูไบ จะอยู่ในช่วง 50-60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยในเรื่องของมาตรการเพิ่มรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล อาจส่งผลทำให้มีการเคลื่อนไหวของการจับจ่าย ที่ขยายตัวสูงขึ้น เนื่องจากกำลังซื้อของภาคครัวเรือนมีมากขึ้น