พล.อ.ฉัตรชัยเยือนญี่ปุ่นหารือJICAลงนามIUU

พล.อ.ฉัตรชัยเยือนญี่ปุ่นหารือJICAลงนามIUU
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เดินทางเยื่อนญี่ปุ่น พร้อมหารือ JICA และลงนาม IUU ต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อไปประชุมหารือกับนายเคอิฉิ  อิชิอิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และ การท่องเที่ยวญี่ปุ่น ได้ขอบคุณประเทศญี่ปุ่นในการช่วยเหลือประเทศไทยในการบริหารจัดการน้ำ ผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA ซึ่งปัจจุบัน JICA ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เก็บข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อศึกษาโครงกานคลองระบายน้ำควบคู่กับถนนวงแหวนรอบที่ 3 ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ม.ค. 2560 คาดว่าต้นปี 2561 จะดำเนินการศึกษาเสร็จเรียบร้อย

นอกจากนี้ยังประชุมหารือกับนายยูจิ ยามาโมโต้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และ ประมงญี่ปุ่น และ ลงนามความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ ไร้การควบคุม (IUU) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมาก เนื่องจากการส่งออกสินค้าประมงของประเทศไทยส่งมาที่ประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 21.37 ของการส่งออกสินค้าประมงทั้งหมดของประเทศไทย