ก.อุตฯจัดกิจกรรมร้อยดวงใจเป็นดอกไม้ถวายเพื่อพ่อ

ก.อุตฯจัดกิจกรรมร้อยดวงใจเป็นดอกไม้ถวายเพื่อพ่อ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมร้อยดวงใจเป็นดอกไม้ถวายเพื่อพ่อจำนวน 9,999 ดอก เพื่อถวายความจงรักภักดี และแสดงความอาลัย

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในการเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม“ร้อยดวงใจเป็นดอกไม้ถวายเพื่อพ่อ” การฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลัง ร่วมแรง ร่วมใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องการแสดงความจงรักภักดี ความอาลัย และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ตลอดจนเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ สามารถเข้าถึงกิจกรรม และมีส่วนร่วมแสดงออกถึงความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ
ด้านนายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะของผู้จัดกิจกรรม กล่าวเสริมว่า การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพ จำนวน 9,999 ดอก เป็นดอกไม้ 5 ประเภท ประกอบด้วย ดอกดารารัตน์ ดอกชบาทิพย์ ดอกลิลลี่ ดอกกุหลาบ และดอกพุดตาน โดยวิทยากรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นผู้ฝึกสอนให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ ซึ่งจะเป็นผู้แทนจากหน่วยของกระทรวงฯ รวมทั้งสถาบันเครือข่าย 11 สถาบัน ร่วม 1,000 คน โดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1-14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ) ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม.