ผู้ส่งออกห่วงต้นทุนเพิ่มบาทแข็งเป็นอุปสรรค

ผู้ส่งออกห่วงต้นทุนเพิ่มบาทแข็งเป็นอุปสรรค
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ส่งออก ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าสินค้า ห่วง ต้นทุนเพิ่ม ค่าบาทแข็ง เป็นอุปสรรค แนะ รัฐดูแลให้อยู่ในระดับเหมาะสม

นายหลิว ปินเออ ประธาน บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำด้านผลไม้ไทยอบกรอบ เปิดเผยว่า ในการร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร 2560  หรือ THAIFEX World of food Asia 2017 ที่ เมืองทองธานี ทางบริษัทได้มีการนำสินค้าอบแห้งผ่านสูญญากาศ มาจัดแสดง ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมอาหารอบกรอบแบบเยือกแข็ง หรือ Freeze Dried ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำมาใช้ในเมืองไทย ควบคุมมาตรฐานของโรงงานและสินค้าให้ได้คุณภาพเหมือนเช่นเดียวกับการรับประทานผลไม้สด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ สำหรับผู้บริโภคที่รักษาสุขภาพ เนื่องจากวิธีอบกรอบแบบเยือกแข็งสูญญากาศ จะยังสามารถรักษาคุณภาพอาหาร รสชาติดั้งเดิม และคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้เป็นอย่างดีโดยปราศจากสารปรุงแต่ง ซึ่งทางบริษัทจะมีการคัดเลือกวัตถุดิบเป็นผลไม้ไทยที่ได้รับความนิยม อาทิ ทุเรียน,มังคุด,เงาะ ขนุนและมะม่วง มาใช้ โดยในแต่ละปีจะมีการรับซื้อไม่ต่ำกว่า 10,000 ตันในแหล่งผลิตจังหวัดจันทบุรี สามารถช่วยผลผลิตของเกษตรกรในท้องถิ่นให้มีราคาดีขึ้น และเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับบริษัท 

ซึ่งกำลังการผลิตส่วนใหญ่ของบริษัทร้อยละ 80 เป็นสินค้าทุเรียน โดยในปีนี้ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของภาคเอกชน รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่า ภาครัฐควรดูแลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม