สมคิดเชื่อส่งออกอาหารปี60โตได้8%

สมคิดเชื่อส่งออกอาหารปี60โตได้8%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองนายกฯสมคิด เชื่อ ส่งออกอาหารปีนี้โต 8% หลังเศรษฐกิจโลก, ประเทศคู่ค้าขยายตัวดี ขณะที่ส่งออกภาพรวมทำได้ตามเป้า

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร 2560 หรือ THAIFEX - World of Food Asia 2017 ว่า อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทย โดยในปี 2559 ที่ผ่านมาไทยอยู่อันดับที่ 12 ที่ส่งออกสินค้าอาหารไปทั่วโลก และอันดับ 1 ที่ส่งออกสินค้าอาหารไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย มากกว่า 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าในปีนี้การส่งออกในอุตสาหกรรมอาหาร จะขยายตัวร้อยละ 8 หรือ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 26,000 ล้านเหรียญสหรัฐ จากเป้าหมายเดิมที่ร้อยละ 5 หรือ คิดเป็น มูลค่า 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญมีแนวโน้มดีขึ้น ทำให้ความต้องการสินค้าอาหารทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่การส่งออกในภาพรวมของประเทศปีนี้เชื่อว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 5

นอกจากนี้ รัฐบาลยยังได้มีนโยบายในการพัฒนาประเทศ โดยมีโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่จะทำให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และจะพลิกโฉมประเทศไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น