ทอท.ยันมีระบบรับรู้รายการขายสินค้าดิวตี้ฟรี

ทอท.ยันมีระบบรับรู้รายการขายสินค้าดิวตี้ฟรี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ทอท.ยืนยันมีระบบ POS แบบ Online Real-time ครบทุกท่าอากาศยาน เพื่อรับรู้รายการขายของบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงประเด็นที่มีการนำเสนอข่าว บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด ไม่ปฏิบัติตามสัญญาในเรื่องการติดตั้งระบบบันทึกยอดขายสินค้า Point of Sale หรือ POS ว่า ระบบ POS ได้ดำเนินการจัดหาโดยบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Airport Information and Management Systems และปัจจุบันได้ปรับปรุงระบบ POS ให้เป็นแบบ Online Real-time ครบทุกท่าอากาศยานแล้ว

สำหรับการจัดหาระบบ POS ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงว่าจะนำไปใช้ในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในรูปแบบ master concessionair เช่นเดียวกับที่ดำเนินการที่ ทสภ. เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่ทราบแนวทางในการให้สิทธิการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ทสภ. ว่าจะเป็นรูปแบบใด จึงจัดหาระบบ POS โดยอ้างอิงกับรูปแบบร้านค้า ณ สนามบินดอนเมืองที่เป็นร้านค้าทั่วไป ระบบ POS ดังกล่าวจึงมี Function การใช้งานแบบพื้นฐานเท่านั้น คือ ไม่สามารถรองรับการขายแบบมีโปรโมชั่นและระบบสมาชิกของบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัดได้ ดังนั้น ทอท. จึงได้นำระบบ POS ไปใช้ในกิจการอื่นของ ทอท.

ทั้งนี้ ทอท. มีระบบ POS เพื่อรับรู้รายการขายของบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด มาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหาร ทอท. ในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และได้ปรับปรุงระบบ POS ให้เป็นแบบ Online Real-time ครบทุกท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. เรียบร้อยแล้ว